Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 26lata tradycji

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 3 i 4 latki - listopad 2018

KRĄG TEMATYCZNY
LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny;
 • wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
 • kształtowanie poczucia rytmu , wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej;
 • wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu;
 • zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi;
 • pogłębianie więzi rodzinnej;
 • doskonalenie małej motoryki;
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi. 

KRĄG TEMATYCZNY
JESIENNA POGODA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • doskonalenie technik zapamiętywania;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5;
 • identyfikowanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych;
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie;
 • wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • rozbudzanie ciekawości świata;
 • prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń;
 • dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy;
 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej;
 • kształtowanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody;
 • kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji;
 • wzmacnianie mięśni kręgosłupa. 

KRĄG TEMATYCZNY
ZWIERZĘTA DOMOWE
 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania;
 • rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt;
 • zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców;
 • kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę;
 • wzmacnianie mięśni grzbietu;
 • poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza;
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • rozwijanie umiejętności tanecznych;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

KRĄG TEMATYCZNY
ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ
 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-6;
 • rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-3;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej;
 • wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy;
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2018
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.