Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 27lata tradycji

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 3 i 4 latki - maj 2019

KRĄG TEMATYCZNY
POLSKA TO MÓJ DOM

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 •  rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”;
 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy;
 • rozwijanie umiejętności manualnych;
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni;
 • uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin;
 • kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych;
 • kształtowanie poczucia rytmu. 

KRĄG TEMATYCZNY
W KRAINIE MUZYKI

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów;
 • wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania;
 • wspólne muzykowanie;
 • zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów;
 • rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego;
 • budowanie wiedzy na temat budowy aparatu słuchowego człowieka. 
 
KRĄG TEMATYCZNY
WRAŻENIA I UCZUCIA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć;
 • doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem;
 • zachęcanie dzieci do zwracania się do innych o pomoc;
 • kształtowanie ekspresji ruchowej. 

KRĄG TEMATYCZNY
ŚWIĘTO MAMY I TATY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną;
 • rozwijanie u dzieci sprawności manualnej;
 • wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości;
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami;
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny;
 • wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem;
 • kształtowanie umiejętności wcielenia się w role;
 • kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty. 


Wiersze i piosenki:
Katechizm polskiego dziecka.

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.
 
Piosenka o beksie.
ref.
Beksa to jest taka dama,
co bez przerwy robi dramat.
Zawsze nie tak, zawsze źle.
Beksa ciągle mówi be.
 
Beksa to jest taka pani,
co się nie uśmiecha za nic,.
Nie ma mowy, nie ma nie.
Beksa ciągle mówi be.
 

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2019
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.