Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 26lata tradycji

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 3 i 4 LATKI - kwiecień 2018

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
 • Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;
 • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;
 • Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat. 
Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;
 • Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;
 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.
Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;
 • Dbanie o zmysły – posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;
 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;
 • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie. 
Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony:
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia:
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2018
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.