Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 27lata tradycji

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 3 i 4 latki - czerwiec 2019

KRĄG TEMATYCZNY
DZIEŃ DZIECKA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • poszerzenie słownika dzieci o pojęcie praw i obowiązków;
 • przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności;
 • pobudzanie do działań artystycznych;
 • uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie;
 • zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy;
 • rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie;
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego;
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • nauka współdziałania w grupie;
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • kształtowanie poczucia rytmu. 
KRĄG TEMATYCZNY
ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce;
 • rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (mniejszy-większy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie);
 • doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej;
 • kształtowanie zdolności plastycznych;
 • rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie;
 • rozwijanie umiejętności technicznych;
 • kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabawy ruchowej;
 • zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie; nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj;
 • uważne słuchanie opowiadania i wypowiadanie się na jego temat. 
KRĄG TEMATYCZNY
LATO

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem;
 • wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;
 • rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych;
 • uświadomienie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych;
 • rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • zapoznanie dzieci z kolorami tęczy;
 • kształcenie umiejętności wnioskowania;
 • wdrażanie dzieci do systematycznej pracy;
 • zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji otaczającego je świata;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni;
 • utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw; kolory ciepłe i zimne;
 • zapoznanie dzieci z pracą artysty; malarza, rzeźbiarza, poety, muzyka. 
KRĄG TEMATYCZNY
WAKACJE
 • Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych;
 • doskonalenie emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz;
 • doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji;
 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres;
 • rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie;
 • zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcanie do wysyłania z wakacji kartek do przedszkola.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2019
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.