Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 26lata tradycji

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 5 latki - listopad 2018

KRĄG TEMATYCZNY:
Listopadowe wspomnienia (M, m jak mama; 3).

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Utrwalenie nazw członków rodziny;
 • Wprowadzenie litery M, m;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • Łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • Pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
 • Wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne;
 • Kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
 • Porównywanie liczebności zbiorów;
 • Kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski m w nagłosie, wygłosie i śródgłosie; 

KRĄG TEMATYCZNY:
Mój kraj - Polska

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Nabywanie większej świadomości narodowej; mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska, stolica Polski to Warszawa;
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi;
 • Interesowanie się historią Polski. Słuchanie legend i opowieści;
 • Zapoznanie ze słowami i melodią hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”;
 • Poznanie znaczenia hymnu dla Polaków;
 • Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju;
 • Rozwijanie logicznego myślenia;
 • Utrwalenie wyglądu flagi Polski;
 • Wzbogacanie słownika czynnego;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 

KRĄG TEMATYCZNY:
Jesienna pogoda (T, t jak tata).


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych;
 • Utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych;
 • Doskonalenie motoryki małej;
 • Poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
 • Przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • Wprowadzenie litery T, t;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • Dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie. 

KRĄG TEMATYCZNY:
Zwierzęta domowe (D, d jak dom; 4).

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 • Wprowadzenie liczby 4;
 • Wprowadzenie litery D, d;
 • Wprowadzenie pojęć: ssaki, płazy, ptaki, ryby;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • Przypomnienie nazw zwierząt domowych;
 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • Kształtowanie odpowiedzialności;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
 • Integrowanie grupy przedszkolnej.

KRĄG TEMATYCZNY:
Zimno, coraz zimniej (y – domy; 5).

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • Doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • Utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • Wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
 • Utrwalenie nazw ptaków migrujących;
 • Poszerzenie wiedzy geograficznej dzieci;
 • Utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
 • Doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
 • Wprowadzenie liczby 5.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2018
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.