Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 27lata tradycji

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 5 latki - styczeń 2019

KRĄG TEMATYCZNY:
Witamy Nowy Rok

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
 • Utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
 • Zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną;
 • Doskonalenie umiejętności muzycznych;
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia;
 • Zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem;
 • Utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci;
 • Wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem; 

KRĄG TEMATYCZNY:
Co można robić zimą? (U, u jak usta; 8)

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • Doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • Doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie;
 • Wprowadzenie litery U, u;
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu - hartowanie;
 • Wprowadzenie liczby 8;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;
 • Rozwijanie motoryki dużej.

KRĄG TEMATYCZNY:
Święto babci i dziadka (S, s jak serce)

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Wzbudzanie szacunku do osób starszych;
 • Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • Doskonalenie sprawności manualnej;
 • Wprowadzenie litery S, s;
 • Doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby starszych; 
 
 
KRĄG TEMATYCZNY:
Zimowe mistrzostwa sportowe (liczba 9)

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych;
 • Wprowadzenie liczby 9;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych;
 • Kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń;
 • Doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych;
 • Kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych;
 • Integrowanie grupy przedszkolnej.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2019
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.