Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 27lata tradycji

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 5 latki - wrzesień 2019

KRĄG TEMATYCZNY:
To jestem ja

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie;
 • utrwalenie nazw poszczególnych części ciała;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach;
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;
 • rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych;
 • utrwalenie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren;
 • różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku;
 • rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka;
 • uwrażliwienie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu;
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;
 • kształtowanie orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie sprawności manualnej. 

KRĄG TEMATYCZNY:
Moja grupa

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania;
 • kształtowanie umiejętności planowania pracy;
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;
 • przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała;
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • wprowadzenie dyżurów – omówienie zasad i zakresu obowiązków;
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych;
 • poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody;
 • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych;
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich cech charakterystycznych. 

KRĄG TEMATYCZNY:
Moja droga do przedszkola

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy;
 • kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym;
 • rozwijanie mowy;
 • utrwalenie znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni;
 • poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
 • rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania;
 • zapoznanie z figurą geometryczną – kołem;
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;
 • poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • poznawanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu potrzebującym. 

KRĄG TEMATYCZNY:
Idzie jesień… przez las, park

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku;
 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew,
 • przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • wdrażanie do uważnego oglądania przedstawień teatralnych;
 • poznawanie wybranych grzybów – jadalnych i trujących;
 • stworzenie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych;
 • nazywanie wybranych drzew iglastych;
 • poznawanie podstawowych cech figur geometrycznych;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji przestrzennych. 

„To jestem ja”                                                                                           
Jedna jest mama, jedno jest słońce
i jeden jestem na świecie ja.
Czasem się śmieję, a czasem płaczę,
moja rodzina dobrze mnie zna.
Mam ciemne włosy, zielone oczy,
uśmiech na twarzy i miły głos.
A mama mówi, że gdy się złoszczę,
to mi zabawnie marszczy się nos.
Jestem jedyny i wyjątkowy.
Mam swoje wady i zalet moc.
Lubię, gdy słonko świeci na niebie
i gdy do okien zbliża się noc.
 
„ Na pomoc”
Gdy przytrafi się wypadek, wiem, co trzeba robić.
Nauczyła mnie mama, do kogo zadzwonić.
Gdy się zderzą samochody, okradną Alicję,
997 stukam, dzwonię na policję.
Widać z okna ogień, chmurę jak noc czarną,
998 stukam, wzywam straż pożarną.
Gdy ktoś złamie rękę, nogę albo się skaleczy,
999 to numer, gdzie pan doktor leczy.
A gdy w domu czasem potrzebuję pomocy,
do babci mogę dzwonić rano, wieczorem i w nocy.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2019
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.