Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 26lata tradycji

Założenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc marzec 2018

Krąg tematyczny: Nasze zwierzęta
Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach, ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją
 • Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do  zwierząt i uświadomienie  konieczności respektowania ich praw
 • Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opiekowania się nimi
 • Rozwijanie  poczucia odpowiedzialności za warunki  życia zwierząt
 • Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt  gospodarskich
 • Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania wprowadzenie znaku +, utrwalenie znaków: =, <, >
 • Doskonalenie  umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria
 • Wprowadzenie litery z, małej i wielkiej – pisanej i drukowanej
 • Czytanie wyrazów i zdań z poznaną literą, analiza i synteza głoskowa poznanych wyrazów, układnie wyrazów i zdań z rozsypani literowej

Krąg tematyczny: W marcu jak w garncu
Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:
 • Rozwijanie zainteresowań  związanych z obserwacją środowiska przyrodniczego,  wzbogacanie  doświadczeń badawczych
 • Sadzenie roślin w doniczkach, obserwacja ich wzrostu
 • Rozwijanie ekspresji słownej wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • Rozumienie i interpretowanie przysłów ludowych związanych z przyrodą, układnie rymowanek i rysowanie do nich ilustracji
 • Wprowadzenie litery g, małej i wielkiej    – pisanej i drukowanej
 • Czytanie wyrazów i zdań z poznaną literą, analiza i synteza głoskowa poznanych wyrazów
 • doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania i porównywania utrwalenie znaków: =,+ ,-, <, >
 • Doskonalenie  umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria 

Krąg tematyczny: Ważna sprawa odpowiedzialność
Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:
 • Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas
 • Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie jak i poza nią
 • Budowanie  pozytywnych relacji w grupie opartych na zaufaniu i odpowiedzialności
 • Wyrabianie dbałości o swoje zdrowie i środowisko przyrodnicze
 • Wprowadzenie litery  w,   małej i wielkiej– pisanej i drukowanej
 • Czytanie wyrazów i zdań z poznaną literą, analiza i synteza głoskowa poznanych wyrazów
 • Tworzenie gier dydaktycznych, rozwijanie logicznego myślenia i kształtowanie pojęć matematycznych 

Krąg tematyczny: Wielkanocne zwyczaje na Podlasiu
Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:
 • Przybliżenie tradycji i symboli Świąt wielkanocnych  oraz poznanie obrzędów na Podlasiu
 • Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki ludowej
 • Rozumienie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodzina w czasie wspólnych działań
 • Uświadomienie  konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego
 • Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz systematyczne dbanie o nie
 • Doskonalenie  umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria
 • Czytanie wyrazów i zdań z poznanymi literami, analiza i synteza głoskowa poznanych wyrazów
 • Nauka deklamowanie tekstów literackich, zastosowanie odpowiedniej modulacji głosu 

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2018
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.