Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 26lata tradycji

Założenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc marzec 2018

Historia ukryta w legendach

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacenie wiedzy o własnym kraju
 • Zapoznanie z wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami
 • Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc i zabytków wybranych miast
 • Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
 • Zachęcanie do inscenizowania polskich legend
Świat dla odważnych

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Doskonalenie  umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych
 • Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości
 • Dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych
 • Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań
 • Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu ich przezwyciężenia i niwelowania
 • Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej
 • Ustalenie ciężaru przedmiotów
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej 

Muzyka, która łączy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną
 • Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych
 • Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych
 • Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu  tym zakresie
 • Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych orz kształcenie poczucia rytmu
 • Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki
 • Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej
 • Kształtowanie kultury odbioru muzyki

Łąka pełna życia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańców
 • Kształtowanie empatycznego  stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia
 • Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności  umysłowych
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu
 • Zdobywanie doświadczeń w planowaniu i realizacji zespołowego projektu albumu
 • Doskonalenie umiejętności odejmowania

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2018
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.