Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

Odpowiedz Zarządu T.P.I.S.S.P.

Milanówek, dn. 09.04.2020 r.

Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych
Społecznych Szkół Podstawowych
ul. Spacerowa 3
05-822 Milanówek                                                                                      
 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2020 r. informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku jest organizacją pożytku publicznego i nie generuje zysków. Jej placówki nie są w stanie zabezpieczyć środków „na zapas” na długi czas przerwy w funkcjonowaniu stacjonarnym. Sami członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

Sytuacja z jaką przyszłonam się zmierzyć jest wyjątkowa i nie sposób było ją przewidzieć. Nie jest ona zawiniona ani przez towarzystwo, ani przez same jednostki, ani przez rodziców.Przedszkole i Szkoła to odrębne placówki, w związku z czym ich finanse są także odrębne. Każda z nich utrzymuje się samodzielnie i oddzielnie gospodaruje swoimi środkami.W zaistniałej sytuacji szkoła boryka się z takimi samymi problemami jak przedszkole.

Kadra pedagogiczna szkoły jest w kontakcie z nauczycielami przedszkola i wspiera ich merytorycznie w prowadzeniu zajęć zdalnych. Zgodnie z wytycznymi MEN, prowadzeniem zajęć on-line objęci są uczniowie od III klasy szkoły podstawowej. Według naszej wiedzy Panie z przedszkola realizują wytyczne poprzez przesyłanie dla dzieci propozycji zajęć, zadań do wykonania czy linków do ciekawych  filmów edukacyjnych. Należy mieć na uwadze, iż sytuacja, zarówno Państwa jak i naszych pracowników jest taka sama. Placówki oświatowe, do których uczęszczają dzieci naszych pracowników również zostały zamknięte. Ich dzieci również muszą pozostać w domach wraz z rodzicami, a dzieci starsze mają obowiązek  uczestnictwa w lekcjach on-line z wykorzystaniem komputerów i telefonów.

Jeśli chodzi o kwestię pełnienia dyżurów w przedszkolu lub oddelegowanie do innych prac wskazuje się, jak wynika z rozporządzenia MEN, że ograniczeniu podlega również
świadczenie pracy na ternie jednostek, z wyłączeniem przypadków określonych przez to rozporządzenie. Z uwagi na brak obowiązku prowadzenia zajęć w trybie on–line dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz mając na względzie formę pomocy i edukacji jaką przyjęto w naszym przedszkolu, nie ma potrzeby pełnienia przez nauczycieli dyżurów bezpośrednio
w placówce, zwłaszcza że samo przedszkole nie posiada sprzętu  i możliwości technicznych do prowadzenia tego rodzaju zajęć. Pracownicy, których obecność jest w jednostce niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedszkola przychodzą do pracy w miarę potrzeb i wykonują niezbędne czynności.

W odpowiedzi na Państwa propozycje działań informujemy, że to dyrektor placówki kieruje  działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz i sprawuje nadzór pedagogiczny. Zarząd Towarzystwa nie może ingerować w kompetencje dyrektora. Pani Teresa Murawska poinformowała nas, że głównym kanałem komunikacji z rodzicami swoich podopiecznych jest poczta elektroniczna i kontakt telefoniczny. Facebook jest tylko dodatkowym miejscem przekazywania informacji.

Na zebraniu Zarządu dnia 01.04.2020 r. w porozumieniu z dyrektorem przedszkola i po przeanalizowaniu kosztów, Zarząd podjął decyzję o obniżeniu Państwa opłat za przedszkole o 260 zł (100 zł czesne oraz 160 zł obiady), o czym zostali Państwo już poinformowani. Dalsze działania będą podejmowanie w zależności od rozwoju sytuacji związanej z COVID-19, najnowsze decyzje MEN dla szkół i placówek oświatowych zakładają ich zamknięcie do dnia 26.04.2020 r.

Zarząd Towarzystwa ma świadomość sytuacji, w jakiej się Państwo znaleźli i zapewnia, że będzie analizował wszelkie możliwości udzielenia wsparcia i pomocy tak, aby nasza dalsza współpraca mogła się odbywać z poszanowaniem interesów zarówno Państwa jak i przedszkola.

Z poważaniem,
                                                                       Zarząd T.P.I.S.S.P. w składzie:

                                                                       Anna Borowska – prezes zarządu

                                                                       Marta Replińska – zastępca prezesa zarządu

                                                                       Jadwiga Pałtynowicz – sekretarz zarządu

                                                                       Beata Rudzka – skarbnik zarządu

                                                                       Beata Bering – członek zarządu

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.