Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Społecznym w Milanówku

Dzieci 3-4 letnie
 

7:00-8:15 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna  o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.
8:15-8:30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy integrujące grupę
8:30-8:40 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience
8:40-9:00 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych  i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00-9:55 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9:55-10:45 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym w okresie wiosenno letnim. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
10:45-11:00 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do  spożywania posiłku.
11:00-11:20 Obiad (pierwsze danie – zupa) – kultura spożywania posiłków.
11:20-12:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.
12:15-12:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
12:30-13:00 Obiad (drugie danie). Realizacja założeń programowych w zakresie posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
13:00-13:30 Odpoczynek poobiedni, relaks, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki – wyciszenie ( około 30 minut).
13:30-14:45 Praca indywidualna z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe, zajęcia dodatkowe, zabawy na terenie, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze.
14:45-15:00 Czynności porządkowe – mycie rąk.
15:00-15:20 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
15:20-18:00 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci 5-6 letnie
 
7.00–8.15 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.
8:15-8:30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy integrujące grupę.
8:30-8:40 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:40-9:00 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00-10:20 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową 5 i 6 latki. Organizowanie zabaw twórczych relaksacyjnych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10:20-10:50 Zabawy ruchowe. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w okresie wiosenno letnim.
10:50-11:00 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do spożywania posiłku .
11:00-11:20 Obiad (pierwsze danie – zupa) – kultura spożywania posiłków.
11:20-12:20 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.
12:20-12:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
12:30-13:00 Obiad (drugie danie). Realizacja założeń programowych w zakresie posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
13:00-13:30 Odpoczynek poobiedni, relaks, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki – wyciszenie ( około 30 minut).
13:30-14:45 Praca indywidualna z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe, zajęcia dodatkowe, zabawy na terenie, spacery , wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze.
14:45-15:00 Czynności porządkowe – mycie rąk.
15:00-15:20 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
15:20-18:00 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Rozchodzenie się dzieci.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.