Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 27lata tradycji

Regulamin bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci z przedszkola

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POWIERZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA SPOŁECZNEGO W MILANÓWKU

 1. Rodzice ( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dziecko przyprowadzane jest do sali i rodzic potwierdza obecność dziecka słowem „dzień dobry”.
 3. Rodzic, osoba upoważniona odbierająca dziecko z sali powinna zgłosić to nauczycielowi lub upoważnionemu pracownikowi przedszkola, dziecko i rodzic mówią „ do widzenia” i w ciąg u dziesięciu minut wychodzą z przedszkola, co znaczy, że od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo. Ta sama zasada dotyczy odbierania dziecka z placu zabaw.
 4. Rodzic, opiekun odbierający dziecko, z placu zabaw, niezwłocznie żegna się z nauczycielem odchodzi z przedszkola.
 5. Rodzice przyprowadzający dziecko i odbierający z przedszkola nie wchodzą na salę zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia otwarte w wyznaczonych dniach i godzinach oraz organizowane spotkania.
 6. W szczególnych przypadkach rodzice mogą powierzyć dziecko członkom rodziny pod warunkiem jednak, że osoby upoważnione legitymują się dowodem tożsamości (dowód osobisty) i rodzic przedstawił osobę nauczycielowi w przedszkolu . 
 7. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnego upoważnienia u Dyrektora Przedszkola, przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu, w przypadku osób podanych w oświadczeniu.
 8. Pisemnym oświadczeniem woli dysponują wychowawcy grup, po uprzednim wyrażeniu zgody, potwierdzonej podpisem Dyrektora Przedszkola.
 9. Sporadycznie (jednorazowo) dziecko może być odebrane przez osobę dorosłą, wskazaną przez rodzica wpisem w zeszycie i informacja ta jest potwierdzona podpisem rodzica.
 10. Rodzice i osoby pełniące role opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie się i ubieranie. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu (rozebrać i przebrać ) a następnie przekazać nauczycielowi, który jest w sali .
 11. Od momentu przekazania dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiada przedszkole.
 12. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu.
 13. W szatni są zapasowe ubranka, w worku z materiału, do przebrania dziecka, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 14. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 15. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodzica lub opiekuna o złym samopoczuciu dziecka , telefonicznie bądź ustnie (oraz uzyskać potwierdzenie otrzymania informacji przez rodzica w zeszycie).
 16. Nauczyciel nie podaje dziecku żadnych leków, nawet tych kupowanych bez recepty.
 17. Dzieci przewlekle chore mogą mieć podane leki, po dostarczeniu zlecenia od lekarza prowadzącego i złożonego na piśmie oświadczenia rodziców, prawnych opiekunów.
 18. W każdy piątek dziecko może przynieś do przedszkola jedną swoją zabawkę, którą bawi się razem z kolegami.
 19. Zabrania się przynoszenia, pierścionków, koralików lub innych drobnych przedmiotów, które mogą być niebezpieczne w czasie zabawy.
 20. Zajęcia dodatkowo płatne są opiniowane przez Radę Rodziców.
 21. Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, określających obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.
 22. Rodzic, nauczyciel i personel przedszkola dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców Nr 1. 2017/18 w dniu 13.09.2017r.
Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11. 2017/18 w dniu 12.09.2017r.


Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia.

 

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2019
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.