Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

REGULAMIN PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA SPOŁECZNEGO W MILANÓWKU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.
Właścicielem placu zabaw jest Przedszkole Społeczne w Milanówku ul. Wspólna 18

 1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dla  dzieci od  2,5 do 6 lat  uczęszczających do Przedszkola Społecznego.
 2. Przed wyjściem dzieci do ogrodu - teren sprawdzany jest przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość).
 3. Z placu zabaw  korzystamy od  godz.7.00 -18.00. pod okiem personelu.
 4. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczenstwo.
 5. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się w szczególności:
  • przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia zieleni,
 7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola, intendentowi.
 8. Podczas odbioru dziecka z placu zabaw  opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się  z nim i z nauczycielem.
 9. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego po odebraniu dziecka.

Regulamin placu zabaw zatwierdził Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.
Postanowienie końcowe 
Zasady powyższego Regulaminu obowiązują nauczycieli, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.
 

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.