Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

Towarzystwo Przyjaciół ISSP

Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych
w Milanówku jest organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego
działającą w sferze edukacji i wychowania oraz wspierającą proces integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami.

Towarzystwo prowadzi dwie  placówki oświatowe w Milanówku:

Przedszkole Społeczne przy ul. Wspólnej 18,
Integracyjną Społeczną Szkołę Podstawową Nr 18 przy ul. Spacerowej 3,

W prowadzonych przez Towarzystwo placówkach oświatowych kładziemy nacisk na kształtowanie empatii wobec  drugiego człowieka,  postaw patriotycznych. Dbamy by dzieci   rozwijały  swoją wyobraźnię , twórczą aktywności podczas zajęć  dydaktycznych  i rozbudzających  ich zainteresowania.
Towarzystwo  ma  swoją siedzibą przy ul. Spacerowej 3  i działa od roku 1991.

Naczelnymi władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Do Walnego Zgromadzenia należy wybór Prezesa i członków Zarządu, wybór członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Kadencja władz trwa 2 lata.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, składanie sprawozdań ze swojej działalności.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
3. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
4. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:
Prezes Zarządu – p.  Anna Borowska
Z-ca Prezesa Zarządu –p. Marta Replińska
Skarbnik – p. Jagoda Pałtynowicz
Sekretarz – p . Beata Rudzka
Członek – p. Beata Bering
 
 

 

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.